Waarom is een gescheiden riolering nodig?

Ga je voor een nieuwbouw? Dan is een gescheiden afvoer verplicht. Ook voor bestaande woningen geldt deze verplichting wanneer in de straat een gescheiden riolering wordt aangelegd.

Waarom dit nodig is, leggen we hieronder uit.

De problemen van een gemengde riolering

Het nut van een gescheiden afvoer kunnen we best aantonen door de problemen van een gemengde riolering te bekijken:

  • Bij hevige neerslag kan het afvalwater via rioleringsputten tot op straat of in je woning komen, wat leidt tot geurhinder en waterschade
  • Het regenwater verdunt het afvalwater, waardoor zuiveringsinstallaties minder efficiënt werken
  • Zonder insijpeling van regenwater droogt de bodem uit en verkleinen grondwaterreserves

Een gemengd systeem heeft dus een heleboel nadelen. Daarom is een gescheiden riolering interessanter.

Wat gebeurt er met het water?

Dankzij een gescheiden riolering kan men het regenwater en afvalwater op een andere manier verwerken. Dit zijn de mogelijkheden:

Regenwater

  • In de bodem insijpelen via een infiltratieput
  • Afvoeren naar waterlopen in de buurt via een regenweerafvoerleiding (RWA)
  • Hergebruiken in de woning (voor WC, wasmachine, tuinbesproeiing…)

Afvalwater

  • Afvoeren via een droogweerafvoerleiding (DWA) naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Wat als er geen riolering is?

Sommige gebouwen hebben geen rioolaansluiting. In dat geval moet je een IBA plaatsen. IBA staat voor ‘individuele behandeling afvalwater’. Dit systeem zuivert zowel grijs als zwart afvalwater. Regenwater moet sowieso apart afgevoerd worden.