Als het precies moet zijn…

Ons uitgebreid machinepark met alle mogelijke graafmachines garandeert een totaalservice voor alle mogelijke grondwerken. Wij helpen je met elke opdracht verder. Vertrouw op onze snelle en vakkundige service.

Ook de combinaties van grondwerken met afbraakwerken, de plaatsing van riolering en betonputten of buitenaanleg behoort steeds tot de opties.

Voor welke grondwerken ben je bij ons welkom?

  • Uitgraven van funderingen, zwembad, kruipkelders, opritten, vijvers en kelders volgens afspraak of de aangeleverde plannen.
  • Indien de stabiliteit dit vereist, combineren we het uitgraven van kelders met onderschoeiing en bouwputbeschoeiing. Dit omvat mogelijk het plaatsen van berlinerwanden, metaalplaatwanden, trekankers,… Deze stabiliteitswerken gebeuren veelal in samenwerking met gespecialiseerde firma’s.
  • Nivelleren en profileren van tuinen, al dan niet lasergestuurd
  • Ophogen of verlagen van percelen, inclusief het aanvoeren of afvoeren van aanvul- of bodemgrond
  • Leveren en aanbrengen van verrijkte teelaarde met het oog op de aanleg van beplanting en gazon of teelt
  • Verwijderen van mazouttanks, inclusief een nette afwerking van het gat
  • Het ontbossen en volledig bouwrijp maken van percelen. Wij verwijderen steeds de stronken!

Enkele van onze realisaties