Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

OVAM zet enorm hard in op het selectief slopen. Want tijdens de afbraak van een gebouw zijn er allerlei materialen die herbruikbaar of recycleerbaar zijn. Daarom is sinds kort een sloopopvolgingsplan verplicht bij bepaalde projecten.

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Een sloopopvolgingsplan vervangt de vroegere sloopinventaris.

Het is een lijst van alle afvalstoffen die vrijkomen bij een afbraak. Per afvalstof verzamelt men verschillende gegevens:

  • Benaming
  • EURAL-code
  • Vermoedelijke hoeveelheid (in m² of ton)
  • Plaats in het gebouw
  • Verschijningsvorm

Daarnaast bevat het sloopopvolgingsplan adviezen over de hergebruiks- en verwerkingsmogelijkheden. Want puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP) vraagt een andere verwerking dan puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP).

Is dit verplicht?

Bij de sloop van een doorsnee woning heb je waarschijnlijk geen sloopopvolgingsplan nodig. Dit is pas verplicht bij residentiële gebouwen met een volume groter dan 5.000 m³. Bij niet-residentiële gebouwen, zoals winkels of magazijnen, geldt dit al vanaf 1.000 m³.

Deze verplichting is van toepassing op alle aanvragen vanaf 5 juni 2018.

Wie stelt dit plan op?

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld onder leiding van een bij Tracimat aangesloten deskundige. Deze expert moet de standaardprocedure van OVAM volgen.

Vrijwillige sloopopvolging

Je kan nog een stapje verder gaan door een vrijwillige sloopopvolging uit te voeren. In dat geval controleert een geregistreerde deskundige alle stappen van het sloopopvolgingsplan.

Dit is steeds een vrijwillige keuze. De opmaak van een sloopopvolgingsplan daarentegen is wel een verplichting.