Een infiltratieput steken, waarom is dat nodig?

Wie gaat bouwen of renoveren is in sommige gevallen verplicht om een infiltratieput te steken. Die zorgt voor een geleidelijke insijpeling van overtollig regenwater in de grond.

Waarom een infiltratieput plaatsen?

Je vraagt jezelf misschien af waarom een infiltratievoorziening nodig is.

Wel, dit systeem biedt twee voordelen:

  1. Betere aanvulling van het grondwaterpeil, omdat het regenwater niet naar de riolering gaat maar ter plaatse wordt opgenomen.
  2. Minder belasting van het rioleringsnet tijdens zware regenbuien, omdat de infiltratieput als extra buffer dient.

Diverse infiltratiemethoden

Er bestaan verschillende soorten infiltratievoorzieningen. De twee meest gebruikte oplossingen zijn:

1. Infiltratiekratten

Deze kunststof kratten worden omgeven door zakken met knikkers. Ze slaan tijdens regenbuien het overtollige water op, om het daarna geleidelijk aan de bodem af te geven.

Infiltratiekratten worden dikwijls onder een oprit of gazon geplaatst. Omdat de kratten uit een modulair systeem bestaan, zijn ze heel flexibel inzetbaar qua grootte en vorm.

2. Infiltratieputten

Dit betonnen reservoir dient vaak als overloop van een regenwaterput. De wanden van deze verzinkput hebben kleine perforaties, zodat het water langzaam in de grond insijpelt.

Het voordeel van een infiltratieput is dat je het systeem kan controleren op verstoppingen (via het mangat bovenaan). Daarom is het uitermate geschikt bij woningen die omgeven zijn door bomen.

Is een infiltratieput verplicht?

Een infiltratieput is verplicht bij:

  • Nieuwbouwwoningen of uitbreidingen van bestaande woningen met een nieuwe oppervlakte van minstens 40 m².
  • Nieuwe verkavelingen (collectieve infiltratievoorzieningen)

Is jouw perceel kleiner dan 250 m²? Dan is een infiltratie niet verplicht.

Opgelet: de provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Lees dus goed de bouwvoorschriften na of vraag raad bij de stedenbouwkundige dienst.