Totaalservice voor asbestverwijdering

Vrijwel elk bestaand gebouw bevat asbest, in tal van mogelijke vormen en gedaantes. Het vereist heel wat expertise om asbest correct te herkennen en veilig te verwijderen.

Wij beschikken over een eigen opgeleid team voor asbestverwijdering voor het veilig en vakkundig verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen. Wanneer een certificaat Klasse I vereist is, werken wij samen met erkende saneerder en asbestdeskundige

Wat omvat onze service voor asbestverwijdering?

  • Bij eventuele twijfel of het al dan niet gaat om asbesthoudende materialen nemen wij de nodige stalen voor verdere analyse in een erkend laboratorium. Zo weet je 100% zeker of het wel of niet om asbest gaat.
  • Wij verwijderen alle asbesthoudende materialen (zoals asbestleien of asbest golfplaten), al dan niet in combinatie met volledige of gedeeltelijke afbraakwerken.
  • De asbestverwijdering gebeurt steeds volgens de strenge wettelijke veiligheidsvoorschriften, waarbij we alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen voor mens en omgeving treffen. Deze maatregelen voorkomen dat de asbestvezels tijdens de ontmantelingswerken vrijkomen.
  • Na het verwijderen van het asbest zorgen we voor een beveiligde afvoer naar een erkende stortplaats
  • Ook voor het opmaken van een verplichte asbestinventaris kunnen wij je helpen

Enkele van onze realisaties